/images/polgraw-logo.svg

Fale grawitacyjne: astrofizyka, modelowanie źródeł, analiza danych, konstrukcja detektora Virgo

Poszukiwania fal grawitacyjnych emitowanych przez pojedyncze gwiazdy neutronowe

Współpraca LIGO-Virgo-KAGRA opublikowała wyniki poszukiwań ciągłych fal grawitacyjnych w danych z całej kampani obserwacyjnej O3. Oczekuje się, że fale takie mogą być emitowane przez np. osiowo niesymetryczne gwiazdy neutronowe lecz ich amplituda jest znacznie mniejsza od regularnie już obserwowanych, krótkotrwałych sygnałów emitowanych podczas zderzeń czarnych dziur. Z tego powodu nie zostały one dotychczas zaobserwowane. W pracy prezentujemy wyniki czterech niezależnych metod otrzymanych przez różne grupy badawcze, które przeprowadziły tzw. ślepe poszukiwania w szerokim zakresie parametrów: całe niebo, zakres częstotliwości od 10 do 2048 Hz oraz tempo zmian częstotliwości od $-10^{-8}$ do $10^{-9}$ Hz/s.

Pierwsze obserwacje „mieszanych” par złożonych z czarnej dziury i gwiazdy neutronowej

Konsorcja naukowe Virgo, LIGO i KAGRA ogłosiły dzisiaj pierwsze w historii odkrycie układów podwójnych składających się z czarnej dziury i gwiazdy neutronowej. Było to możliwe dzięki wykryciu w styczniu 2020 r. sygnałów fal grawitacyjnych (nazwanych od daty ich rejestracji GW200105 i GW200115) wyemitowanych przez dwa układy, w których wirujące wokół siebie czarna dziura i gwiazda neutronowa połączyły się w jeden zwarty obiekt. Astronomowie już kilkadziesiąt lat temu przewidzieli istnienie takich układów, ale do tej pory nigdy nie zaobserwowano ich z całkowitą pewnością, ani za pomocą sygnałów elektromagnetycznych, ani obserwując fale grawitacyjne.

Detekcja ponad 100 czarnych dziur w pierwszej połowie kampanii obserwacyjnej Virgo i LIGO w 2019 r.

Klasyfikacja i ostateczna analiza 39 zjawisk wykrytych przez Virgo i LIGO w trzeciej kampanii obserwacyjnej (od kwietnia do października 2019 r.) została dziś opublikowana w internetowym archiwum ArXiv. Większość z nich to koalescencje czarnych dziur w układach podwójnych - niektóre ich cechy stawiają pod znakiem zapytania niektóre ustalone modele astrofizyczne i otwierają nowe scenariusze. W tym samym okresie wykryto również sygnał prawdopodobnie z układu podwójnego gwiazd neutronowych i dwóch układów ,,mieszanych’’, gwiazdy neutronowej i czarnej dziury.

GW190521: odkrycie nowych i niezwykłych populacji czarnych dziur

Virgo i LIGO ogłosiły wykrycie fal grawitacyjnych z niezwykle masywnego układu dwóch czarnych dziur o masach 66 i 85 mas Słońca, które połączyły się tworząc czarną dziurę o masie około 142 mas Słońca. Znajduje się ona w zakresie mas, w którym nigdy wcześniej nie obserwowaliśmy czarnych dziur: ani za pomocą fal grawitacyjnych, ani obserwacji elektromagnetycznych. Powstała w wyniku koalescencji czarna dziura jest najbardziej masywną, jaką kiedykolwiek wykryto za pomocą fal grawitacyjnych.

Obserwacje LIGO-Virgo wstrzymane z powodu COVID-19.

Międzynarodowa współpraca naukowa badaczy fal grawitacyjnych LIGO i Virgo (LVC) podjęła decyzję o zawieszeniu trzeciej kampanii obserwacyjnej o nazwie O3, trwającej od 1 kwietnia 2019 roku, w związku z ogólnoświatową pandemią COVID-19. Zdrowie publiczne i bezpieczeństwo pracowników są zawsze najwyższym priorytetem dla LVC. Czytaj więcej.

GW190425: obserwacja połączenia się dwóch obiektów zwartych o łącznej masie około 3,4 mas Słońca.

25 kwietnia 2019 roku sieć detektorów fal grawitacyjnych, utworzona przez europejski detektor Advanced Virgo we Włoszech i dwa detektory Advanced LIGO w USA wykryły sygnał nazwany GW190425. Jest to druga w historii, po GW170817, obserwacja sygnału fali grawitacyjnej zgodnego z modelem łączących się składników ciasnego układu podwójnego, składającego się z gwiazd neutronowych. GW190425 został wykryty o 08:18:05 UTC (10:18:05 CEST, czasu środkowoeuropejskiego letniego); około 40 minut później współprace naukowe LIGO i Virgo wysłały alert do szerokiej społeczności obserwatoriów astronomicznych.