Virgo–Polgraw


Fale grawitacyjne: astrofizyka i modelowanie źródeł, analiza danych, budowa detektora Virgo

Obserwacje LIGO-Virgo wstrzymane z powodu COVID-19

25.03.20 - Międzynarodowa współpraca naukowa badaczy fal grawitacyjnych LIGO i Virgo (LVC) podjęła decyzję o zawieszeniu trzeciej kampanii obserwacyjnej o nazwie O3, trwającej od 1 kwietnia 2019 roku, w związku z ogólnoświatową pandemią COVID-19. Zdrowie publiczne i bezpieczeństwo pracowników są zawsze najwyższym priorytetem dla LVC. Czytaj więcej

Poprzednie newsy


Virgo-Polgraw jest polskim zespołem naukowców analizujących dane gromadzone przez detektory LIGO i Virgo, poszukujące fal grawitacyjnych przewidzianych przez ogólną teorię względności Alberta Einsteina.

Astrofizyka fal grawitacyjnych to nowa i obiecująca dziedzina badań Wszechświata. W odróżnieniu od obserwacji fal elektromagnetycznych (fal radiowych, światła widzialnego, promieniowania X i gamma), będących głównym źródłem naszej dotychczasowej wiedzy, obserwując fale grawitacyjne ,,słuchamy'' Wszechświata rejestrując drobne zaburzenia krzywizny czasoprzestrzeni przy pomocy laserowych detektorów interferometrycznych LIGO i Virgo. Fale grawitacyjne emitowane są podczas największych kosmicznych kataklizmów: zlewania się układów podwójnych gwiazd neutronowych lub czarnych dziur, wybuchów supernowych, oraz przez inne źródła np. niestabilne lub zdeformowane rotujące gwiazdy neutronowe. Bezpośrednia detekcja fal grawitacyjnych umożliwia badanie obiektów, które ,,nie świecą'', czyli nie wytwarzają promieniowania elektromagnetycznego (np. czarnych dziur), sprawdzanie teorii grawitacji w dynamicznym reżimie silnego pola grawitacyjnego oraz bezpośrednie studiowanie wnętrz gwiazd neutronowych, czyli poznanie sekretów najgęstszej materii istniejącej we Wszechświecie. Informacji tych nie da się obecnie uzyskać innymi metodami.

Oprócz analizy danych i rozwijania statystycznej teorii wykrywania sygnałów zajmujemy się także modelowaniem astrofizycznych źródeł fal grawitacyjnych, przewidywaniami dotyczącymi populacji tych źródeł, obserwacjami emisji elektromagnetycznej towarzyszącej emisji fal grawitacyjnych oraz budową i użytkowaniem interferometru Virgo.

Kierownikiem projektu jest prof. Andrzej Królak z Instytutu Matematycznego PAN (grant NCN Harmonia ,,Astronomia fal grawitacyjnych: udział zespołu Polgraw w projektach Advanced Virgo i Advanced LIGO'' nr UMO-2017/26/M/ST9/00978; poprzedni grant: ,,Udział Polski w projekcie Advanced Virgo'' nr UMO-2014/14/M/ST9/00707). Udział Polski w projekcie Virgo znajduje się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. W skład grupy wchodzą

 1. Instytut Matematyczny PAN
 2. Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
 3. Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego
  • Tomasz Bulik (tb@astrouw.edu.pl)
  • Malgorzata Curyło
  • Przemysław Figura
  • Bartosz Idźkowski
  • Dorota Rosińska
  • Neha Singh
  • Paweł Szewczyk
  • Maria Tringali
 4. Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila, Uniwersytet Zielonogórski
 5. Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 6. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 7. Centrum Astronomii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 8. Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Arkadiusz Błaut
 9. Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Jerzy Kubisz
  • Michał Ostrowski
 10. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
  • Andrzej Kułak
  • Janusz Mlynarczyk
 11. ACK Cyfronet AGH
  • Mariusz Sterzel

Źródła finansowania i grantów obliczeniowych.

Członkowie grupy Virgo-Polgraw: Paweł Ciecieląg, Magdalena Sieniawska, Orest Dorosh, Izabela Kowalska-Leszczyńska, Dorota Rosińska, Adam Zadrożny, Michał Bejger, Andrzej Królak, Piotr Jaranowski, Tomasz Bulik (zdjęcie: Marek Cieślar).

Kraje i instytucje wchodzące w skład projektu Advanced Virgo (Nicolas Arnaud/Virgo Outreach team)

Uczestnicy konferencji współpracy LIGO-Virgo (LV Collaboration Meeting), zorganizowanej w Krakowie we wrześniu 2010.