/images/polgraw-logo.svg

Fale grawitacyjne: astrofizyka, modelowanie źródeł, analiza danych, konstrukcja detektora Virgo

Pierwsze obserwacje „mieszanych” par złożonych z czarnej dziury i gwiazdy neutronowej

Konsorcja naukowe Virgo, LIGO i KAGRA ogłosiły dzisiaj pierwsze w historii odkrycie układów podwójnych składających się z czarnej dziury i gwiazdy neutronowej. Było to możliwe dzięki wykryciu w styczniu 2020 r. sygnałów fal grawitacyjnych (nazwanych od daty ich rejestracji GW200105 i GW200115) wyemitowanych przez dwa układy, w których wirujące wokół siebie czarna dziura i gwiazda neutronowa połączyły się w jeden zwarty obiekt. Astronomowie już kilkadziesiąt lat temu przewidzieli istnienie takich układów, ale do tej pory nigdy nie zaobserwowano ich z całkowitą pewnością, ani za pomocą sygnałów elektromagnetycznych, ani obserwując fale grawitacyjne.

Detekcja ponad 100 czarnych dziur w pierwszej połowie kampanii obserwacyjnej Virgo i LIGO w 2019 r.

Klasyfikacja i ostateczna analiza 39 zjawisk wykrytych przez Virgo i LIGO w trzeciej kampanii obserwacyjnej (od kwietnia do października 2019 r.) została dziś opublikowana w internetowym archiwum ArXiv. Większość z nich to koalescencje czarnych dziur w układach podwójnych - niektóre ich cechy stawiają pod znakiem zapytania niektóre ustalone modele astrofizyczne i otwierają nowe scenariusze. W tym samym okresie wykryto również sygnał prawdopodobnie z układu podwójnego gwiazd neutronowych i dwóch układów ,,mieszanych’’, gwiazdy neutronowej i czarnej dziury.

GW190521: odkrycie nowych i niezwykłych populacji czarnych dziur

Virgo i LIGO ogłosiły wykrycie fal grawitacyjnych z niezwykle masywnego układu dwóch czarnych dziur o masach 66 i 85 mas Słońca, które połączyły się tworząc czarną dziurę o masie około 142 mas Słońca. Znajduje się ona w zakresie mas, w którym nigdy wcześniej nie obserwowaliśmy czarnych dziur: ani za pomocą fal grawitacyjnych, ani obserwacji elektromagnetycznych. Powstała w wyniku koalescencji czarna dziura jest najbardziej masywną, jaką kiedykolwiek wykryto za pomocą fal grawitacyjnych.

Obserwacje LIGO-Virgo wstrzymane z powodu COVID-19.

Międzynarodowa współpraca naukowa badaczy fal grawitacyjnych LIGO i Virgo (LVC) podjęła decyzję o zawieszeniu trzeciej kampanii obserwacyjnej o nazwie O3, trwającej od 1 kwietnia 2019 roku, w związku z ogólnoświatową pandemią COVID-19. Zdrowie publiczne i bezpieczeństwo pracowników są zawsze najwyższym priorytetem dla LVC. Czytaj więcej.

GW190425: obserwacja połączenia się dwóch obiektów zwartych o łącznej masie około 3,4 mas Słońca.

25 kwietnia 2019 roku sieć detektorów fal grawitacyjnych, utworzona przez europejski detektor Advanced Virgo we Włoszech i dwa detektory Advanced LIGO w USA wykryły sygnał nazwany GW190425. Jest to druga w historii, po GW170817, obserwacja sygnału fali grawitacyjnej zgodnego z modelem łączących się składników ciasnego układu podwójnego, składającego się z gwiazd neutronowych. GW190425 został wykryty o 08:18:05 UTC (10:18:05 CEST, czasu środkowoeuropejskiego letniego); około 40 minut później współprace naukowe LIGO i Virgo wysłały alert do szerokiej społeczności obserwatoriów astronomicznych.

Wznowienie obserwacji O3

Advanced Virgo i dwa detektory Advanced LIGO wznawiają pobieranie danych naukowych 1 listopada 2019 r., po miesięcznym postoju. Oznacza to kontynuację trzeciej kampanii obserwacyjnej o nazwie O3, która rozpoczęła się 1 kwietnia 2019 r. Wszystkie trzy interferometry w globalnym obserwatorium fal grawitacyjnych przestały zbierać dane naukowe 1 października 2019 r., aby przeprowadzić testy i wprowadzić ulepszenia w celu zwiększenia wydajności detektorów. Czytaj więcej.